Zakładanie nowego oczka lub wymiana wody

Założenie nowego oczka lub wymiana wody wiąże się przede wszystkim z napełnieniem go świeżą wodą. Możemy w tym celu zastosować wodę wodociągową lub studzienną. Każdą z nich jednak musimy dostosować do potrzeb biotopu tzn. usunąć substancje szkodliwe (chlor, metale ciężkie), ustabilizować najważniejsze parametry wody takie jak pH i twardość węglanową, zaszczepić florę bakteryjną oraz zabezpieczyć zbiornik przed masowym wzrostem glonów. Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wahania wartości pH mogą spowodować redukcję różnorodności gatunków, a niektóre glony mogą rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo. Kolejne kroki pomogą Państwu dobrać właściwe produkty w celu osiągnięcia w czystej i zdrowej wody w zbiorniku.

W przypadku zbiorników nie wyposażonych w system filtracyjny należy dopilnować stworzenie dużej strefy regeneracyjnej tzn. strefy wody płytkiej obsadzonej dużą ilością roślinności o właściwościach filtracyjnych. Ponadto zaleca się zastosowanie pompy cyrkulacyjnej oraz pompy napowietrzającej.

Więcej informacji o parametrach wody

 

Krok 1 – uzdatnienie wody w oczku i stabilizacja kluczowych parametrów wody

Zastosowanie TeichStarter w celu uzdatnienia wody (woda wodociągowa, deszczówka czy woda studzienna) do stanu zgodnej z biotopem wody stawowej, tzn. występujące ewentualnie w wodzie substancje szkodliwe jak chlor lub metale ciężkie, które mogą mieć negatywny wpływ na życie biologiczne stawu, ulegają wiązaniu, wartość pH zostaje wyregulowana odpowiednio do stawu, a twardość węglanowa zostaje zwiększona (dzięki czemu wartość pH nie ulega dużym wahaniom). Niewłaściwe parametry wody wiążą się z podwyższeniem toksyczności amonu lub azotynu. Taka sytuacja grozi ograniczeniem gatunków występujących w wodzie. co prowadzi do zachwiania łańcucha pokarmowego. Skutkiem takiego stanu rzeczy mogą być choroby ryb (np. pleśniawka), masowy wzrost glonów, zwiększenie osadów i w rezultacie degradacja środowiska wodnego. Produkt tworzy idealne warunki życia dla wszystkich mieszkańców stawu oraz stwarza odpowiedni klimat stawu dla żywotnych ryb o błyszczących brawach.

 

Krok 2 – absorpcja fosforanów, amoniaku i metali ciężkich

Aby wystrzec się powstawania w zbiorniku glonów należy zastosować produkty absorbujące fosforany, amoniak i metale ciężkie.

Woda wodociągowa zawiera do 6,5 mg/L fosforanu, który zabezpiecza przed korozją oraz osadzaniem się kamienia w przewodach rurowych i instalacjach urządzeń. W wodzie studziennej ilość fosforanów może być nawet 4-krotnie wyższa.

Biologicznie wolna od zarazków woda daje zielenicom i glonom nitkowatym maksymalną przewagę podczas pobierania dostępnych składników odżywczych (pokarm, pyłki, szlam itd.).

W obrębie zbiornika wodnego począwszy już od stężenia PO43- (fosforan) wynoszącego 0,035 mg/L należy liczyć się ze wzmożonym rozwojem glonów. Tylko z 0,1 g fosforanu może powstać aż do 1 kg glonów!!!

Fosforanów nie można wystarczająco dobrze przefiltrować. Eliminować można je jedynie poprzez procesy wytrącania i przyłączania/wiązania.

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczonego zeolitu np. ZeoSpeed oraz środka wiążącego fosforany P-Lock AlgenStopp

zeospeedZeoPower.jpg

ZeoSpeed® jest warstwowym, odnawialnym i wysokowydajnym zeolitem. Wiąże substancje szkodliwe takie jak amoniak i fosforany. Można go stosować w filtrze lub bezpośrednio w wodzie stawowej. Potencjał każdego zeolitu jest ograniczony i zazwyczaj wyczerpuje się po około 6-8 tygodniach. Po tym czasie należy go wymienić albo zregenerować środkiem ZeoPower.

 

p-lockP-Lock AlgenStopp® jest najsilniejszym na świecie środkiem wiążącym fosforany. W sposób nieprzerwany zmniejsza zawartość fosforanów (główny składnik odżywczy glonów) do wartości poniżej 0,035 mg/l, przez co redukuje wzrost glonów. Należy go stosować regularnie co 6 tygodni.

 

 

Krok 3 – stworzenie flory bakteryjnej

Zarówno w przypadku zainstalowanego systemu filtracyjnego tj. filtra, lampy UVC i pompy filtracyjnej, jaki i jego braku życie biologiczne stawu może zostać skutecznie ożywione dzięki starterom bakteryjnym. Pomagają one w stworzeniu flory bakteryjnej niezbędnej w procesie oczyszczania biologicznego. Kultury bakterii biorące udział w procesie samooczyszczania bez zastosowania startera tworzą się w zbiorniku po 6-8 tygodniach. Zastosowanie starterów bakteryjnych skraca ten proces do 1 tygodnia.

Zbiornik bez systemu filtracyjnego

Teichklar

W przypadku zbiorników nie wyposażonych w system filtracyjne najlepiej jest zastosować środek Dr. Roth´s®Teichklar, który ożywia w skuteczny sposób życie biologiczne stawu poprzez dodanie szerokiej palety mikroorganizmów. Powoduje zwiększenie biologicznych zdolności rozkładu organicznych substancji zanieczyszczających w wodzie i mule. Ogranicza kwitnienie glonów i zapobiega gniciu i tworzeniu szkodliwych gazów. Środek należy stosować regularnie co 4 tygodnie.

Przy wiosennym starcie zalecane jest dodatkowo zastosowanie BioBooster®, który zadba o zasiedlenie wysoce aktywnych kultur bakterii w stawie po to, by szybko usunąć potencjalnie trujące dla ryb stężenia azotu.

Zbiornik z systemem filtracyjnym

BioBooster

Z pomocą BioBooster® należy zadbać o zasiedlenie wysoce aktywnych kultur bakterii w stawie i w filtrach stawowych po to, by szybko usunąć potencjalnie trujące dla ryb stężenia azotu. Pozwala to na stworzenie flory bakteryjnej - niezbędnej w procesie filtracji biologicznej. Skraca czas aktywacji działania filtrów stawowych. BioBooster

Zalecane jest jednoczesne zastosowanie startera bakteryjnego FilterStarterBakterien w celu aktywacji flory bakteryjnej w filtrze. Dobrane mikroorganizmy o dużej koncentracji natychmiast aktywują biologiczne mechanizmy oczyszczania w filtrze.

Bakterie można zaszczepiać kiedy średnia temperatura wody przekracza 8°C. Przed aplikacją środka należy wyłączyć lampę UVC. Ponownie można ją włączyć po 48-u godzinach.

 

Krok 4 – zabezpieczenie się przed powstawaniem glonów

Najczęstszym problemem jaki się pojawia w zbiornikach wodnych to masowy wzrost glonów. Walka z nimi często jest bardzo trudna i wymagająca czasu. W chwili obecnej człowiekowi znane jest ponad 100.000 gatunków glonów. Najbardziej znanymi są: glony zawiesinowe, sinice, wiciowce oraz glony nitkowate. Glony są nie tylko nieładne, lecz mogą również produkować w wodzie nawet substancje trujące o działaniu toksycznym dla ryb! Badania naukowe dowodzą, że trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić również u człowieka do alergii, astmy, egzemy, aż do ciężkich uszkodzeń nerwów. Zwalczanie glonów może być bardzo uciążliwe, dlatego dużo łatwiej jest je zlikwidować we wczesnej fazie ich rozwoju i zabezpieczyć zbiornik przed ich ponownym wzrostem. W tym celu należy zastosować środki przeciwglonowe oraz absorbenty fosforanów. Niestety większość środków przeciwglonowych dostępnych na rynku działa tylko na wybrane gatunki glonów, często są one niebezpieczne dla roślin i ryb. Charakteryzują się one również wyłącznie działaniem redukcyjnym i nie zabezpieczają zbiornika przed glonami w przyszłości. Większość takich środków nie działa w wodzie o odczynie zasadowym (ph>8,5 stopnia).

AlgoSol® firmy Soll jako jedyne na rynku oprócz tego, że efektywnie zwalczają wszystkie rodzaje glonów, to dodatkowo zabezpieczają zbiornik przed ich ponownym wzrostem.

 

AlgoSol

AlgoSol-ForteAlgoSol® jest produktem zwalczającym wszystkie rodzaje glonów (zielenice, glony nitkowate, wiciowce) i przy regularnym stosowaniu skutecznie zabezpieczającym zbiornik przed ich ponownym wzrostem. Zawarte w AlgoSol® substancje aktywne zapobiegają z jednej strony temu, by występujące glony otrzymywały konieczne do fotosyntezy części światła słonecznego (proces SpectroSorp), a z drugiej strony temu, by mogły przeprowadzić konieczny biologiczny proces regulacji, służący przeprowadzeniu procesu przemiany materii. Skutkiem tego jest ich zagłodzenie. Produkt można zastosować co najmniej 24 godziny przed lub po użyciu TeichFit.