Czysty i piękny staw w 3 krokach

Nie ulega wątpliwości, iż woda jest najbardziej fascynującą cieczą na naszej planecie i jest gwiazdą pośród wszystkich znanych cieczy. Woda jest jedynym związkiem, który w naturalny sposób występuje we wszystkich stanach skupienia: stałym – ciekłym – lotnym! W takiej formie, jak funkcjonuje świat, powstał on w naturalny sposób i na drodze ewolucji. Aby zrozumieć podwaliny warunków naturalnych, trzeba znać i rozumieć kilka parametrów. Wartość pH, twardość wody, zawartość tlenu, azotu i innych pierwiastków ma bezpośredni wpływ na utrzymanie równowagi ekologicznej w zbiorniku.

Czytaj więcej »