Reklamacje i zwroty

 

Czy mogę zwrócić towar?

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji termin do odstąpienia od umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Towar należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący- konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

Jak zwrócić produkt?

Poinformuj Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklep.sollpolska.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie odstąpienia od umowy

Następnie skorzystaj z jednej z dwóch możliwości dostarczenia nam zwracanego towaru:

Odeślij towar na adres: NOVAqua, 05-552 Łazy,  Al. Krakowska 225.

 

Czy każdy produkt mogę zwrócić?

Nie ma możliwości odstąpienia w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

Stan zwracanego towaru

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Podsumowanie:

Prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom.

Towar można zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący- konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przed odesłaniem towaru do sklepu należy go właściwie zabezpieczyć.

 

Reklamacje

Problem z przesyłką?

Dokładnie sprawdź, czy opakowanie Twojego towaru jest nienaruszone. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, nie przyjmuj jej i poinformuj nas o tym. Dokładnie sprawdź stan opakowania przy kurierze.

W przypadku stwierdzonych uszkodzeń towaru, spisz protokół szkody z kurierem i niezwłocznie prześlij go do nas na adres: sklep@sklep.sollpolska.pl.

Jeśli uszkodzenie stwierdzisz po odjeździe kuriera, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą kurierską.

Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody (pdf, 33 kB)

 

Zakupiony towar jest wadliwy?

Reklamując towar na podstawie gwarancji w sklepie sklep-oczkwawodne.pl, działamy jako pośrednik, który przekaże towar do odpowiedniego serwisu.

Aby dostarczyć nam reklamowany towar skorzystaj z jednej z dwóch możliwości:

Odeślij go na adres: NOVAqua, 05-552 Łazy,  Al. Krakowska 225.

Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego formularza reklamacyjnego.

Formularz reklamacyjny.

 

Towar niezgodny z umową?

Możesz także złożyć reklamację w trybie rękojmi. Czas powiadomienia kupującego-konsumenta o swoim stanowisku przez sprzedawcę w wypadku wybrania tego trybu wynosi 14 dni.

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową