Zakładanie nowego oczka lub wymiana wody

Założenie nowego oczka lub wymiana wody wiąże się przede wszystkim z napełnieniem go świeżą wodą. Możemy w tym celu zastosować wodę wodociągową lub studzienną. Każdą z nich jednak musimy dostosować do potrzeb biotopu tzn. usunąć substancje szkodliwe (chlor, metale ciężkie), ustabilizować najważniejsze parametry wody takie jak pH i twardość węglanową, zaszczepić florę bakteryjną oraz zabezpieczyć zbiornik przed masowym wzrostem glonów. Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wahania wartości pH mogą spowodować redukcję różnorodności gatunków, a niektóre glony mogą rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo. Kolejne kroki pomogą Państwu dobrać właściwe produkty w celu osiągnięcia w czystej i zdrowej wody w zbiorniku.

Czytaj więcej »