Wiosenny start

Okres jesieni i zimy jest dla zbiornika okresem trudnym. Dostają się do niego duże ilości substancji odżywczych pochodzących z opadających liści i wody powierzchniowej. W tym czasie do stawu dostają się duże ilości miękkiej wody, które powodują rozcieńczenie wody stawowej, a tym samym w znacznym stopniu zmniejszenie twardości węglanowej. W niewystarczająco ustabilizowanej wodzie wiosną może dojść do masowego kwitnienia glonów, co spowoduje drastyczne podwyższenie wartości pH. Zbyt wysoka wartość pH z kolei wpłynie negatywnie na zdrowie ryb i na cały ekosystem. Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wahania wartości pH mogą spowodować redukcję różnorodności gatunków, a niektóre glony mogą rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo.

Czytaj więcej »