Porady

 1. Wiosenny start oczka wodnego

  Wiosenny start oczka wodnego
  Natura budzi się z zimowego snu, a wiosna jest na wyciągnięcie ręki to idealny okres, aby właściciele stawów podjęli pierwsze kroki w zakresie pielęgnacji swoich zbiorników wodnych.
  Czytaj więcej »
 2. Czysty i piękny staw w 3 krokach

  Czysty i piękny staw w 3 krokach

  Nie ulega wątpliwości, iż woda jest najbardziej fascynującą cieczą na naszej planecie i jest gwiazdą pośród wszystkich znanych cieczy. Woda jest jedynym związkiem, który w naturalny sposób występuje we wszystkich stanach skupienia: stałym – ciekłym – lotnym! W takiej formie, jak funkcjonuje świat, powstał on w naturalny sposób i na drodze ewolucji. Aby zrozumieć podwaliny warunków naturalnych, trzeba znać i rozumieć kilka parametrów. Wartość pH, twardość wody, zawartość tlenu, azotu i innych pierwiastków ma bezpośredni wpływ na utrzymanie równowagi ekologicznej w zbiorniku.

  Czytaj więcej »
 3. Zakładanie nowego oczka lub wymiana wody

  Zakładanie nowego oczka lub wymiana wody

  Założenie nowego oczka lub wymiana wody wiąże się przede wszystkim z napełnieniem go świeżą wodą. Możemy w tym celu zastosować wodę wodociągową lub studzienną. Każdą z nich jednak musimy dostosować do potrzeb biotopu tzn. usunąć substancje szkodliwe (chlor, metale ciężkie), ustabilizować najważniejsze parametry wody takie jak pH i twardość węglanową, zaszczepić florę bakteryjną oraz zabezpieczyć zbiornik przed masowym wzrostem glonów. Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wahania wartości pH mogą spowodować redukcję różnorodności gatunków, a niektóre glony mogą rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo. Kolejne kroki pomogą Państwu dobrać właściwe produkty w celu osiągnięcia w czystej i zdrowej wody w zbiorniku.

  Czytaj więcej »
 4. Wzrost glonów

  Wzrost glonów
  Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitu wody. Masowe i coraz dłuższe czasowo występowanie zakwitów wody jest przejawem zaburzenia równowagi ekologicznej. Zakwity stają się coraz powszechniejsze ze względu na wzrastającą żyzność wód, spowodowaną zwiększającym się dopływem substancji mineralnych i organicznych w efekcie działalności człowieka (ścieki komunalne, nawozy sztuczne, gnojowica, obornik spłukiwane z pól, itp.).
  Czytaj więcej »
 5. Całoroczna pielęgnacja stawu z produktami Soll

  1. Zakładanie stawu lub wymiana wody

  W przypadku zakładania nowego stawu polecamy zastosowanie TeichStarter i ZeoSpeed®. Dzięki TeichStarter woda wodociągowa, deszczówka i woda studzienna zostają uzdatnione do stanu zgodnej z biotopem wody stawowej, tzn. występujące ewentualnie w wodzie substancje szkodliwe jak chlor lub metale ciężkie, które mogą mieć negatywny wpływ na życie biologiczne stawu, ulegają wiązaniu, wartość pH zostaje wyregulowana odpowiednio do stawu, a twardość węglanowa zostaje zwiększona. Przed uruchomieniem i po każdym czyszczeniu filtra polecamy środek FilterStarterBakterien, który dzięki wysokiemu stężeniu mikroorganizmów gwarantuje szybkie działanie filtrujące. Alternatywnie do środka ZeoSpeed® występujący już zeolit, aglomerat, pumeks lub inna porowata skała filtrująca może zostać przekształcona za pomocą ZeoPower® (opakowanie 250 g wystarcza na 5 kg skały filtrującej) w ZeoSpeed®. Dzięki ZeoSpeed®, względnie oczyszczonemu za pomocą ZeoPower® zeolitowi, miedź i inne metale ciężkie jak fosforany (zawarte w nie uzdatnionej wodzie lub w podłożu roślinnym) i amoniak zostają usunięte. Powód masowego rozwoju glonów zostaje znacząco zredukowany!

  Czytaj więcej »
 6. Parametry wody

  Parametry wody
  Nie ulega wątpliwości, iż woda jest najbardziej fascynującą cieczą na naszej planecie i jest gwiazdą pośród wszystkich znanych cieczy. Woda jest jedynym związkiem, który w naturalny sposób występuje we wszystkich stanach skupienia: stałym – ciekłym – lotnym! W takiej formie, jak funkcjonuje świat, powstał on w naturalny sposób i na drodze ewolucji. Aby zrozumieć podwaliny warunków naturalnych, trzeba znać i rozumieć kilka parametrów.
  Czytaj więcej »
 7. Wiosenny start

  Wiosenny start

  Okres jesieni i zimy jest dla zbiornika okresem trudnym. Dostają się do niego duże ilości substancji odżywczych pochodzących z opadających liści i wody powierzchniowej. W tym czasie do stawu dostają się duże ilości miękkiej wody, które powodują rozcieńczenie wody stawowej, a tym samym w znacznym stopniu zmniejszenie twardości węglanowej. W niewystarczająco ustabilizowanej wodzie wiosną może dojść do masowego kwitnienia glonów, co spowoduje drastyczne podwyższenie wartości pH. Zbyt wysoka wartość pH z kolei wpłynie negatywnie na zdrowie ryb i na cały ekosystem. Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wahania wartości pH mogą spowodować redukcję różnorodności gatunków, a niektóre glony mogą rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo.

  Czytaj więcej »
 8. Zabezpieczenie stawu przed zimą

  Zabezpieczenie stawu przed zimą
  Jesień to właściwy czas by zabezpieczyć oczko wodne przed wzrostem osadów dennych, a jednocześnie stworzyć właściwe warunki dla ryb i innych mikroorganizmów. Odpowiednio zabezpieczony na zimę zbiornik pozwoli uniknąć wielu problemów wiosna i latem.
  Czytaj więcej »