1. Zakładanie stawu lub wymiana wody

W przypadku zakładania nowego stawu polecamy zastosowanie TeichStarter i ZeoSpeed®. Dzięki TeichStarter woda wodociągowa, deszczówka i woda studzienna zostają uzdatnione do stanu zgodnej z biotopem wody stawowej, tzn. występujące ewentualnie w wodzie substancje szkodliwe jak chlor lub metale ciężkie, które mogą mieć negatywny wpływ na życie biologiczne stawu, ulegają wiązaniu, wartość pH zostaje wyregulowana odpowiednio do stawu, a twardość węglanowa zostaje zwiększona. Przed uruchomieniem i po każdym czyszczeniu filtra polecamy środek FilterStarterBakterien, który dzięki wysokiemu stężeniu mikroorganizmów gwarantuje szybkie działanie filtrujące. Alternatywnie do środka ZeoSpeed® występujący już zeolit, aglomerat, pumeks lub inna porowata skała filtrująca może zostać przekształcona za pomocą ZeoPower® (opakowanie 250 g wystarcza na 5 kg skały filtrującej) w ZeoSpeed®. Dzięki ZeoSpeed®, względnie oczyszczonemu za pomocą ZeoPower® zeolitowi, miedź i inne metale ciężkie jak fosforany (zawarte w nie uzdatnionej wodzie lub w podłożu roślinnym) i amoniak zostają usunięte. Powód masowego rozwoju glonów zostaje znacząco zredukowany!

Czytaj więcej »