Najczęściej występujące problemy w oczku wodny i dedykowane produkty rozwiązujące problem lub zabezpieczające przed problemem.

Brązowa woda w zbiorniku wodnym to duży problem estetyczny. Bardzo często za zmianę koloru wody odpowiedzialne są zanieczyszczenia, torf, kwasy huminowe czy też rozkładające się w zbiorniku obumarłe glony. Jeśli zmiana nastąpiła w krótkim okresie i nie była spowodowana zanieczyszczeniami to może świadczyć o problemach z biotopem w zbiorniku. Poniżej przedstawiamy produkty, które zbilansują środowisko wodę aby zachować równowagę biologiczną.
Zobacz dedykowane produkty »
Jeśli w twoim zbiorniku wodnym pojawiały się długie cienkie zielone nitki –zapewne są to glony nitkowate. Zwykle występują na powierzchni wody lub na dnie, zaczepione do kamieni i roślin. Więcej o walce z glonami znajdziesz w poradzie
Zobacz dedykowane produkty »
Wpadające do zbiornika liście, resztki pokarmu, odchody ryb powoduję, że na dnie zbiornika tworzy się muł. Procesy gnilne, które zachodzą w mule powodują zmętnienie wody oraz jej nieprzyjemny zapach. Zbiornik wodny powinien być regularnie czyszczony z zalegającego mułu. Nie zaleca się mechanicznego usuwania, gdyż uwalania się w ten sposób związane w mule fosforany (główny składnik odżywczy glonów) które mogą doprowadzić do masowego wzrostu glonów.
Zobacz dedykowane produkty »
Wpadające do zbiornika liście, resztki pokarmu, odchody ryb powoduję, że na dnie zbiornika tworzy się muł qw którym z czasem dochodzi do procesów gnilnych i wydostawainia się gazów stąd nieprzyjemny zapach. Zbiornik wodny powinien być regularnie czyszczony z zalegającego mułu. Nie zaleca się mechanicznego usuwania, gdyż uwalania się w ten sposób
Zobacz dedykowane produkty »
Piana na powierzchi wody jest oznaką zbyt dużej ilości białka w wodzie i można ją usunąć w szybki i łatwy sposób poprzez dodanie mikroorganizmów beztlenowych.
Zobacz dedykowane produkty »
Karp Koi jest szczególnie wrażliwą i wymagającą rybą. Niezwykle ważne jest włąściwe środowisko wodne o odpowidniech parametrach, właściwe filtrowana i czytsa woda.
Zobacz dedykowane produkty »
Latem bardzo często brakuje tlenu w zbiorniku wodnym. W takiej sytuacji ryby pływają przy powierzchni, mają przyspieszony oddech i zachowują się w podejrzany sposób. Stan ten jest niezwykle poważny i należy niezwłocznie działać.
Zobacz dedykowane produkty »
Jeśli na powierzchni wody powstają oleiste, połyskujące plamy może to oznaczać, że w zbiorniku wodnym pojawiały się sinice. Sinice nie są glonami w konwencjonalnym rozumieniu, ponieważ w ich przypadku mamy do czynienia z cyjanobakteriami. Sinice są szkodliwe nie tylko dla biotopu ale również dla ludzi. Z uwagi na fakt, że sinice wydzielają podczas obumierania truciznę, ważne jest, by w trakcie ich zwalczaniapostępować niezwykle ostrożnie.
Zobacz dedykowane produkty »
Azotyn, azotan i amoniak: Zawsze należy kontrolować te trzy parametry. Zbyt wysokie wartości muszą zostać niezwłocznie obniżone by umożliwić przeżycie mieszkańców stawu. Wysoka wartość amoniaku przy jednocześnie wysokim odczynie pH wody sprawia, że staje się on wysoko toksyczny dla ryb, roślin wodnych i mikroorganizmów. Z kolei wysoka wartość azotynów przy jednocześnie niskim odczynie pH wody powoduje jego wysoką toksyczność. W obu przypadkach różnorodność mikrobiologiczna zmniejsza się nawet o 70%, co ostatecznie wiąże się z całkowitą degradacją zbiornika wodnego.
Zobacz dedykowane produkty »
Woda w zbiorniku zakwita na kolor zielony, traci przejrzystość lub pojawiają się zielenice (wyglądające jak mech) na powierzchni kamieni, folii itp.
Zobacz dedykowane produkty »
Staw musi zostać odpowiednio przygotowany na zimę, aby ryby przeżyły. Należy zapewnić odpowiednią dla przeżycia ryb ilość tlenu. Ustabilizować istotne parametry wody oraz zbuforować twardość węglanową bowiem wpadające do zbiornika liście, kwaśny deszcz czy śnieg będą prowadzi do wahań wartości pH. Jeśli tego nie uczynimy, liście, resztki pokarmu oraz odchody ryb przekształcają się w fosforany, który wiosną wraz z pierwszymi promieniami słońca prowadzą do kwitnienia glonów.
Zobacz dedykowane produkty »
Słaby kwiatostan lub usychanie rośin wodnych spowodowane jest brakiem składników odżywczych.
Zobacz dedykowane produkty »